Nieuws

Herziene versie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer

Een vak met de samenleving als onderwerp kan niet anders dan met die samenleving mee veranderen. In 2010 verscheen de eerste editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Sindsdien kwam maatschappijkunde op het rooster, kreeg maatschappijwetenschappen een nieuw programma en groeide de noodzaak om striktere kaders te formuleren voor burgerschapsonderwijs. Allemaal goede redenen om ook het Handboek te herzien. Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

Titel: Handboek vakdidactiek maatschappijleer
Auteur: Rob van den Boorn (red.)
Uitgever: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken / ProDemos
ISBN: 978-90-6473-528-8

Met ingang van schooljaar 2019-2020 kunt u dit nieuwe Handboek via ProDemos bestellen, zie: www.prodemos.nl/webshop (ga naar ‘publicaties over politiek’).