Diverse links

Algemene websites

www.nvlm.nl Website van de vakvereniging: Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer

www.prodemos.nl Website van Prodemos, Huis voor Democratie en rechtstaat. Veel achtergrondinformatie, materialen etc. 

www.maatschappijenpolitiek.nl De digitale kant van Maatschappij en Politiek, het vakblad voor docenten maatschappijleer

www.10voordeleraar.nl Projectsite voor de kennisbasis van de lerarenopleidingen

www.kennisbasis.nl Op deze site staan alle kennisbases van de lerarenopleidingen.

www.maatschappijwetenschappen.slo.nl  Websitte van het SLO met achtergronden over de  invoering en de inhoud van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen.

Achtergrondinformatie

www.arnokorsten.nl Site van emeritus-hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen Arno Korsten, met een heel aantal downloads met achtergrondinformatie voor onder andere politieke besluitvorming. Bijvoorbeeld over lobbyen, burgemeesters en politieke partijen.

www.beeldkraken.nl Beeldkraken heeft als doel om jongeren beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Op de website staan modules met allerlei verschillende thema’s voor het niveau van bovenbouw PO t/m bovenbouw VO. Bij iedere afbeelding, afkomstig uit de afbeeldingencollectie van Atlas van Stolk, staan vragen om jongeren kritisch te leren kijken. Naast deze vragen zijn er bij iedere afbeelding verwerkingsopdrachten en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer of Nederlands. Op deze manier kan kritisch kijken gemakkelijk toegepast worden bij al bestaande vakken. De verwerkings- en verdiepingsopdrachten voor maatschappijleer staan aangegeven met een ‘M’. Eventueel kunnen ook de filters of zoekfunctie aan de linkerkant van de website gebruikt worden om een specifieke module te vinden.

Leerkrachten kunnen een gratis gebruikersaccount aanmaken, zodat ze ook de antwoordbladen kunnen downloaden.

www.cbs.nl Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert erg veel bruikbare cijfers voor maatschappijleer, het omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Naast veel thema’s zoals Onderwijs en Overheid & Politiek, heeft het CBS ook veel uitgebreide dossiers met cijfers samengesteld, bijvoorbeeld: Allochtonen, Emancipatie, Europese Unie, Globalisering, Levensloop, Nederland regionaal en Vergrijzing. 

Voor leerlingen is de site: cbs in de klas Voor maatschappijleer zijn op CBS in de Klas verschillende gereedschappen te vinden die illustratief kunnen zijn bij verschillende onderwerpen, zoals de bevolkingspiramide, een animatiefilmpje over vergrijzing, en een landkaartje dat de verspreiding van allochtonen in Nederland laat zien.

www.cpb.nl De website van het Centraal Planbureau, het onderzoeksinstituut dat kijkt naar de economische ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Interessant voor docenten maatschappijleer is bijvoorbeeld een document als ‘Verkiezingsprogramma’s doorgerekend: Keuzes in Kaart 2011-2015′, wat een analyse geeft van de effecten die de diverse verkiezingsprogramma’s hebben op de overheidsfinanciën in de volgende kabinetsperiode en op lange termijn. Ook veel documenten over maatschappijleeronderwerpen als Arbeid, Welvaartsstaat, Wonen, Zorg et cetera.

www.cijfers.net Satirische site met veel cijfermateriaal. Misschien niet altijd even serieus, maar wel leuk om de les op te leuken. 

www.conflictenteller.nl is een online tool die informatie geeft over conflicten in bijvoorbeeld Kosovo, Somalië en Syrië. Alle nuttige informatie over het conflict vindt u op deze pagina. Daarnaast staan er ook filmpjes op, waarin de verschillende kanten van het verhaal worden belicht door de betrokken partijen. De inhoud wordt up-to-date gehouden en gecheckt door een team van conflictanalisten en experts uit de academische wereld.

www.dart-europe.eu Meer dan 300.000 dissertaties uit 23 Europese landen en 400 universiteiten (waaronder 18 Nederlandse) fulltext online.

devdata.worldbank.org/DataVisualizer/ Prachtige site over ontwikkeling van landen door de tijd heen. Kijk ook op ted.com naar het college van “hans rosling”: ‘poverty of population growth’. 

www.denederlandsegrondwet.nl

Deze website is gewijd aan de Nederlandse Grondwet. U kunt hier naast de huidige wetteksten, ook de eerdere wetteksten vinden, de Grondwet in eenvoudig Nederlands, toelichting op veel begrippen en veelgestelde vragen en antwoorden. De site is helder van navigatie en hanteert duidelijk taalgebruik. Wellicht ook te gebruiken voor leerlingen VWO. De site is gemaakt in opdracht van de overheid, onder verantwoording van het Politiek Documentatiecentrum Leiden en met medewerking van het Montesquieu Instituut, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.   

www.bureautaal.nl/grondwet-app-34Een app met daarop de Nederlandse grondwet, zodat iedereen op zijn smartphone of tablet kan zien wat er in de Grondwet staat. In eenvoudig Nederlands geschreven, maar ook met de originele artikelen van de Grondwet. U kunt de iPhone app gratis downloaden in de App Store. En de app voor Android in de Android Market.

 www.gapminder.org Gapminder geeft een schat aan informatie over ontwikkelingen (bijvoorbeeld inkomens, gezondheid, alfabetisme) in verschillende landen en regio’s. Zie meer informatie over deze site in het Handboek vakdidactiek, hoofdstuk Verzorgingsstaat.

Lectoraat didactiek van de maatschappijvakken In de kenniskring van dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de vakdidactiek van de maatschappijvakken. Tevens wordt er momenteel een project ontwikkeld rond het Werken met Dilemma’s (meer informatie bij Actualiteit)

www.misdaadenstraf.nl Nieuwsbrief over criminaliteit en de bestrijding er van, ontsluit kennis van wetenschappers en professionals evenals platform voor inhoudelijk discussie over de strafrechtelijke aanpak van criminaliteit.

 www.overheid.nl De officiële site van de Nederlandse overheid. Ontelbaar veel links naar sites van de hele overheid, maar ook is hier Postbus 51 in opgenomen. Bij brochures is veel materiaal voor studenten als achtergrondinformatie te vinden, zoals Rechtspraak in Nederland, maar ook lesmateriaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, zoals Terecht (over rechtzaken).

www.scp.nl Website van het Sociaal Cultureel Planbureau. Heel veel publicaties over het onderzoek van het SCP naar de huidige en de te verwachten situatie van Nederland op sociaal en cultureel terrein.

www.nederlandsrechtsstaat.nl Website van de Universiteit Tilburg met wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse de Grondwet. Veel achtergrondinformatie voor leraren maatschappijleer. Niet direct geschikt voor leerlingen, maar interessant voor achtergronden.

www.constituteproject.org/#/  Op deze website zijn de grondwetsteksten van verschillende landen te vinden. Interessant om vergelijkingen te maken met de Nederlandse grondwet.

www.holocausteducatie.nl/seminar-lesgeven-over-woii-en-de-holocaust-yad-vashem-jeruzalem/Het CIDI organiseert jaarlijks een studiereis voor (toekomstige) docenten Maatschappijleer over hoe les te geven over WOII en de Holocaust. Meer informatie over deze studiereis treft u hier

www.watvoormediamakerbenjij.nl/   Quiz over media die klassikaal in de les gemaakt kan worden en geschikt is voor de doelgroep twaalf tot zeventien jaar. Met deze leuke online quiz met filmpjes laat je leerlingen klassikaal (via hun smartphone) reflecteren op hun online mediagedrag. Thema’s die aan de orde komen zijn privacy, feiten checken, online schaming en commercie bij vloggers. Via een docentencode voert de docent de regie over de quiz. Ondersteunend lesmateriaal is inbegrepen.

Excursies

www.fortvandedemocratie.nl/

In het Utrechtse Lunetten is een oud fort omgetoverd tot een interactief democratieproject. Er staan allerlei materialen waarmee leerlingen hun mening en kennis over democratie, vooroordelen, discriminatie etc. kunnen testen. 

www.prodemos.nl/Bezoek-Den-Haag/De-Haagse-Tribune 

Prodemos heeft een aantal gratis programma’s voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs: Media, Politiek, Rechtsstaat, Europese Unie, Politiek Den Haag in vogelvlucht, Geschiedenis: Republiek of Koninkrijk, Provinciehuis Zuid-Holland. Ook een groep van studenten van de lerarenopleidingen kan deze programma’s volgen. De begeleiders passen het programma voor de studenten aan en presenteren de onderdelen met oog voor de dubbele rol: student/docent. 

www.raadvanstate.nl
 Bezoek de Raad van State in Den Haag, in het kader van Staatsrecht/Politieke Besluitvorming. De vergaderingen van de hoogste bestuursrechter zijn openbaar. U kunt een afspraak maken voor een bezoek, dan wordt de groep verwelkomd met koffie en thee en krijgt een uitleg over de werking van de Raad van State. Vaak nemen de bestuursrechters voor en na een zitting uitgebreid de tijd voor vragen van de groep.  

www.vredespaleis.nl Bezoek het Vredespaleis in Den Haag, vanaf 1 mei 2012 alleen in de weekeinden. 

Films en video

www.thesociologicalcinema.com

Te sociological cinema is een blog waarin studenten en docenten filmmateriaal verzamelen rondom sociologische thema’s.

Vimeo: filmpjes en films van hoge kwaliteit www.vimeo.com  

Aanraders zijn:
  pizza verde vimeo.com/27880097 
  war school vimeo.com/6141349
Geen beschrijving bijgevoegd, om het effect te vergroten. Succes bij studenten (HBO, maar ook VO/BVE) verzekerd!

www.ted.com – gefilmde lezingen van prominente wetenschappers en andere mensen
 Aanraders voor Sociale Psychologie:

-> Philip Zimbardowww.ted.com/talks/lang/en/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil.html

Zimbardo spreekt hier over zijn eigen Stanford experiment en trekt de vergelijking met de mishandelingen en vernederingen in de Abu Graib gevangenis door de Amerikaanse soldaten.

-> Barry Schwartzwww.ted.com/talks/lang/en/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html

Schwartz spreekt hier naar aanleiding van zijn boek: The Paradox of Choice. Why more is Less” London, Harper Collins, 2003. ISBN10 0060005696 / ISBN13 9780060005696.

In het tweede college:  www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_practical_wisdom.html

spreekt hij over zijn recentere   “Practical Wisdom. The Right Way To Do The Righ Thing”, Penguin Group USA, december 2010 ISBN 1594487839/ ISBN13 9781594487835. (niet vertaald)  

Deze film heeft een mooie relatie met waarde-educatie bij maatschappijleer. Ook is Barry Schwartz onlangs geïnterviewd in het tv-programma “Gesprek op 2” (dus met Nederlandse ondertiteling):

programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012/aflevering-2-barry-schwartz.html

24 uur vliegverkeer 

Een link naar een mooi filmpje van 1.11 minuut. Hierop is te zien hoe vliegtuigen (ieder geel puntje is een vliegtuig) over de aarde gaan. Goed te zien waar het dag en nacht is en de bedrijvigheid hoog is. 

Te gebruiken bij onderwerpen als uranisatie, interdependentie, ontwikkelingssamenwerking et cetera. 

radar.zhaw.ch/resources/airtraffic.wmv

www.youtube.com

Een greep uit de zeer bruikbare filmpjes op youtube:

– A girl like me, getoond op het Movies that matter festival van Amnesty International. Een film van ongeveer 7 minuten, gemaakt door donkere Amerikaanse meisjes hoe zij omgaan met hun huidskleur. A girl like me

– Een animatie van het bekende Milgram experiment. Ongeveer 2 minuten. Milgram animatie

– National Geographic Taboo serie. Een serie programma’s van zo’n 45 minuten met standaard een drieluik van persoonlijke verhalen van mensen in drie verschillende culturen over een onderwerp wat nog een taboe is voor veel mensen. Bijvoorbeeld Sex swap over transgender en transsexualiteit, Prostitution, Tatoo. Voor de module Socialisatie bijvoorbeeld. 

Fotomateriaal

Gratis rechtenvrije afbeeldingen 
www.sxc.hu , hiervoor is een korte registratie nodig. Je kunt foto’s gebruiken en zelf uploaden (mits ze van voldoende kwaliteit zijn).

Kranten

 www.nieuwsindeklas.nl/# 

Stichting Nieuws in de Klas heeft naast veel lesmateriaal voor maatschappijleer dat gedownload kan worden, ook de krantenservice. Docenten kunnen gratis exemplaren kranten bestellen voor in hun klas, maar ook leerlingen (en studenten van de lerarenopleidingen) twee weken lang op hun huisadres een krant laten bezorgen. 

Lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs

www.derdekamer.nl Site over de Nederlandse democratie. Ook aantal spelletjes: zoals de online game Van Wetsvoorstel tot wet. 

digischool.kennisnet.nl/community_ma 

Digischool is een initiatief van Kennisnet. Digischool heeft voor primair en secundair onderwijs vaklokalen, onder andere Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

www.edmodo.com Een tool om via het internet besloten groepen te begeleiden. Deze site is voor het onderwijs ontwikkeld, een social media instrument zonder reclame, gratis en makkelijk mee te werken. Eerst een account creëren, dan kun je werkgroepjes aanmaken die je als docent beheert.   

www.exactitudes.com/ Wie is hier uniek? Vele series met foto’s van groepen mensen met dezelfde kleding. Indrukwekkend en zeer geschikt om zonder woorden veel duidelijk te maken over subculturen, identiteit en groepsgedrag. Voor thema’s als sociologie en socialisatie te gebruiken.

groepjesmaker Op deze site kun je heel snel de leerlingen random in groepjes verdelen, zichtbaar meteen voor de hele klas op het whiteboard.

www.overlegeconomie.nl De SER heeft een website over de overlegeconomie voor bovenbouw havo en vwo gemaakt. Welke partijen overleggen en waarover? Wat levert dit overleg ons op? Met een quiz, een historisch overzicht hoe de overlegeconomie gevormd is, een filmpje van Mischa de Winter over de overlegcultuur, het poldermodel in het Nederlandse onderwijs.   
De website is nog in ontwikkeling; suggesties voor verdere aanpassing zijn welkom via de contactfunctie op de site.

www.rechtvoorjou.nl Website die een onderdeel vormt van www.rechtspraak.nl, met informatie over recht en rechtstaat in Nederland. Ook is hier de strip Terecht te downloaden. 

m.socrative.com/lecturer/ Moderne werkvorm. Leerlingen en docent loggen in op deze site in de klas. De docent stelt een vraag en de leerlingen beantwoorden de vraag via dit programma met hun smartphone, Ipad of computer. Alle antwoorden verschijnen op de site die de docent op de beamer projecteert. Zeker het uitproberen waard!

www.vijfeeuwenmigratie.nl Uitgebreide site met veel informatie over migratiegeschiedenissen vanaf 1580. 

www.etiquette.nl/ Informatie over omgangsvormen en fatsoensregels. Leuk in lessen over normen en waarden.

 

Lezingen en andere activiteiten

www.studiumgenerale.nl Bij de universiteiten worden veel interessante lezingen gegeven die voor iedereen toegankelijk zijn. Aanraders voor studenten. Dit is de site waar de links van de Studiums Generale van de diverse universiteiten verzameld zijn.  

www.atlcom.nl Site van de Atlantische Commissie. De Atlantische Onderwijscommissie organiseert diverse seminars, lezingen en andere publieksbijeenkomsten over verschillende onderwerpen die internationaal georiënteerd zijn. 

Materialen voor in de klas

Blote billen spel – Een spel met vragen rond politieke meningen, persoonlijke keuzes en banale dagelijkse praktijk:

Ben je een zelfstandig denk(st)er? Heb je veel belangstelling voor andere mensen? Vind je dat je intensief leeft? Zijn wereldverbeteraars aardiger dan andere mensen? Is het mogelijk de welvaart in de wereld eerlijk te verdelen? Heeft het zin om mensen te straffen? Kunnen dieren denken? Je vriend of vriendin is jaloers. Houd je daar rekening mee?

Tachtig vragen over persoonlijke, filosofische en banale kwesties, om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen, om met elkaar van gedachten te wisselen, om elkaar en vooral ook jezelf te leren kennen, om meningen aan te scherpen of misschien wel te veranderen… Trek een vraagkaart en gebruik die als aanzet voor een gesprek. Of speel om de punten en gebruik de antwoordkaarten. Wat gaat de ander zeggen? En hoe beantwoord je zelf vragen als de bovenstaande, met ja of nee, of toch maar met een aarzelend (of diepzinnig!) tja?

Doosje 9×12 cm, 80 vraagkaarten, plus 6 blanco kaarten voor eigen vragen, 22 antwoordkaarten (‘ja’, ‘nee’, ’tja’ en ‘elk antwoord is goed’) en 2 kaarten met uitleg van speelmogelijkheden.
Geschikt voor jongeren en volwassenen. 
Te bestellen via de boekhandel en bijvoorbeeld: www.denieuweboekerij.nl (8,50 per set spelkaarten)