Les over prisoners dilemma

Deze les gaat over het prisonersdilemma. De les is onderverdeeld de volgende fragementen;

1. Het probleem prisoners dilemma
2. Werkvorm uitleggen
3. Werkvorm ronde 2
4. Werkvorm ronde 3, 4 en 5
5. Afsluiting werkvorm
6. Leergesprek en nabespreking
7. Verbreding naar de maatschappij
8. Leerlingeninterview dilemma
9. Leraar – interview over maatschappijleer en prisoners dilemma

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij dit video-materiaal gebruikt kunnen worden.

1. Het probleem prisoners dilemma

2. Werkvorm uitleggen

3. Werkvorm ronde 2

4. Werkvorm ronde 3, 4 en 5

5. Afsluiting werkvorm

6. Leergesprek en nabespreking

7. Verbreding naar de maatschappij

8. Leerlingeninterview dilemma

9. Leraar – interview over maatschappijleer en prisoners dilemma

Denkvragen

Drie Typen Vragen

Functies Van Vragen

Vragen prisonersdilemma

Vragen Stellen In De Klas

Werkblad prisonersdilemma