Les over een wet maken

Deze les gaat over het maken van een wet. De les is onderverdeeld de volgende fragementen;

1. Start les
2. Uitleg
3. Organisatie spel
4. de Casus
5. Partijstandpunten en de wet
6. Voorbereiding Kamervragen
7. Voorbereiding organisatie debat
8. Kamerdebat 1
9. Kamerdebat 2
10. Ministerieel overleg
11. Ministers antwoorden
12. Vragen aan de ministers
13. Stemmen
14. Leerlingen over maatschappijleer
15. Leerlingen feedback op het spel
16. Leraar over de inhoud
17. Leraar over de didactiek
18. Leerpunt van de leraar

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij dit video-materiaal gebruikt kunnen worden.

1. Start les

2. Uitleg

3. Organisatie spel

4. de Casus

5. Partijstandpunten en de wet

6. Voorbereiding Kamervragen

7. Voorbereiding organisatie debat

8. Kamerdebat 1

9. Kamerdebat 2

10. Ministerieel overleg

11. Ministers antwoorden

12. Vragen aan de ministers

13. Stemmen

14. Leerlingen over maatschappijleer

15. Leerlingen feedback op het spel

16. Leraar over de inhoud

17. Leraar over de didactiek

18. Leerpunt van de leraar

Scenario spel ‘een wet maken’

Drie casussen bij de les ‘een wet maken’

Waarden Christen-democraten

Waarden Sociaal-democraten

Waarden Liberalen

Spelregels voor het debat

Informatie over de waarden en partijen

Feedback op de les ‘een wet maken’

Vragen over de les ‘een wet maken’