Les over macht

Deze les gaat over het macht. De les is onderverdeeld de volgende fragementen;

Welkom 1
Welkom 2
Stil krijgen
1. Wat is macht?
2. Wat is macht? – vervolg
3. Macht – verwerkingsoefening
4. Check in duo’s
5. Begeleiding samenwerkingsopdracht
6. Leergesprek en terugkoppeling naar de leerstof
7. Leerlinginterview

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij dit video-materiaal gebruikt kunnen worden.

Welkom 1

Welkom 2

Stil krijgen

1. Wat is macht?

2. Wat is macht? – vervolg

3. Macht – verwerkingsoefening

4. Check in duo’s

5. Begeleiding samenwerkingsopdracht

6. Leergesprek en terugkoppeling naar de leerstof

7. Leerlinginterview

Lesopzet macht
Vragen over de les over macht