Vakdidactiek

In deze map vindt u verschillende achtergronden voor vakdidactiek maatschappijleer.

Onder visies vindt u artikelen waarin een bepaalde visie op maatschappijleer wordt beschreven.

Onder kennisbasis vindt u de vakinhoudelijke kennisbasis en de vakdidactische kennisbasis voor de tweedegraads lerarenopleidingen maatschappijleer.