Les over massamedia

Deze les gaat over massamedia. De les is onderverdeeld in de volgende fragmenten;

1. Begin van de les
2. Aandachtsrichter
3. Inleiding
4. Informatie
5. Opdracht
6. Organisatie opdracht
7. Begeleiden
8. Spanningsboog
9.. Afsluiting
10. Interview leerlingen
11. Interview 1 lerares
12. interview 2 lerares
13. Interview 3 lerares

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij deze les gebruikt kunnen worden.

1. Begin van de les

2. Aandachtsrichter

3. Inleiding

4. Informatie

5. Opdracht

6. Organisatie opdracht

7. Begeleiden

8. Spanningsboog

9. Afsluiting

10. Interview leerlingen

11. Interview 1 lerares

12. interview 2 lerares

13. interview 3 lerares

Beinvloedingstheorieen

Eindtermen Beeldvorming en Stereotypering

Lesmateriaal boodschappen

Reclame blijft een verborgen verleider

Reclame doel en technieken

Vragen bij fragmenten beinvloeding