Intro

Leerlingen moeten bij Maatschappijwetenschappen ‘verbanden kunnen leggen met behulp van hoofd- en kernconcepten’. Deze website is opgezet om leraren te helpen bij het onderwijzen van deze belangrijke hogere orde vaardigheid.  

De website  bevat de resultaten van het kortlopend praktijkonderzoek ‘Toetsen van denkvaardigheden en conceptuele kennis bij maatschappijwetenschappen’, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers en vakdidactici van de Universiteit van Amsterdam en acht docenten maatschappijwetenschappen.

De opbrengsten van het onderzoek zijn bedoeld voor docenten maatschappijwetenschappen/ maatschappijleer, lerarenopleiders, leraren in opleiding en educatieve auteurs.
U vindt op deze site:

  • Een uitwerking van de vaardigheid ‘verbanden leggen’ in concrete deelvaardigheden en onderliggende kennis (het cognitief model)
  • Ontwerpregels voor het ontwerpen van authentieke toetstaken waarin het leggen van verbanden centraal staat
  • Schema’s die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning bij de toetstaken
  • Acht toetstaken voor bovenbouw havo / vwo Maatschappijwetenschappen
  • De publicatie waarin de opzet en resultaten van het onderzoek worden beschreven.

Hopelijk kunt u deze gereedschappen goed gebruiken bij het vormgeven van uw eigen lessen. Onderwijs in hogere denkvaardigheden, en dan met name het leggen van causale verbanden is belangrijk. Niet alleen bij Maatschappijwetenschappen, maar ook in het kader van bijvoorbeeld burgerschapsvorming.