HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, docenten maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties

 

Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

 

Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

NVLM-prijzen 2022

Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 28 maart is de NVLM-prijs voor de beste lessenserie / het beste praktijkonderzoek 2021 uitgereikt. Klik op: good practices

Sander Lochtenberg: Denken over iets. De systematiek van het selecteren en maken van bronteksten bij maatschappijwetenschappen.

Suze Kraaijeveld: Analyseren kun je leren! Een actie onderzoek naar het aanleren van de hogere denkvaardigheid analyseren aan de eerstejaarsstudenten Manager Retail.

LIO-dag 2021

Op maandag 29 maart heeft de Liodag maatschappijleer plaats gevonden. Het was een interessant programma wat weer voor veel inspiratie zorgde.

Hieronder vindt u de presentaties van deze dag:

liodagmigratiegeschiedenis – Lezing van Dhr Lucassen.

LIOdag Toetsloos En Formatief Werken Bij Maatschappijleer

Over Alasca En MAW ML LIO Dag 29 3 21

LIO Dag Jacolien Hulshof Werken In Het MBO Als Docent Burgerschap

Werken In Het MBO Als Docent Burgerschap

Presentatie Michelle Ruiter Lerarenopleiding 29 Maart 2021

Contr. Onderwerpen A.d.h.v. Argumentenkaart

 

NVLM-prijzen 2021

Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 29 maart is de NVLM-prijs voor de beste lessenserie / het beste praktijkonderzoek 2021 uitgereikt. Klik op: good practices

Laura Veerman – Wat is er voor nodig om leerlingen hun vooroordelen te laten bevragen in de les?

Seynabou Kane – Hoe zeggen we dit in maatschappijleertaal?

 

LIO-plusavond 2020

We kijken terug op een mooie digitale LiO-plusavond. De kennisclips zijn nog te beluisteren en te bekijken via:

1: Rechtswetenschap als hulpdiscipline – Erik Zijlstra (Tilburg University)
2: De mogelijkheid van waarheid – Marcel Mooijman (Hogeschool Rotterdam)
3: Perspectieven op burgerschap in het MBO – Luuk Kampman (NHLStenden)

 

NVLM-prijzen 2020

Op de digitale LIO-plusavond maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 22 juni is de NVLM-prijs voor de beste lessenserie / het beste praktijkonderzoek 2020 uitgereikt. Klik op: good practices

Beste eerstegraads onderzoek:

Leren denken met concepten uit het maatschappijwetenschappenprogramma – Christiaan van Kesteren

Beste tweedegraads onderzoek:  

Welke overwegingen gebruiken kinderen en jongeren bij alledaagse morele vraagstukken? – Peter Buddenberg

Beste eerstegraads lessenserie

Spot the Rapparadigm – Roderick Burger

 

NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 

Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019):

 

Volledig herzien Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019)

In het nieuwe handboek hoofdstukken over de geschiedenis en inhoud van het schoolvak, didactische modellen, lesvoorbereiding, hogere denkvaardigheden, werkvormen, toetsing, gebruik van de actualiteit, differentiatie en burgerschap.
Voor meer informatie en bestellen zie deze pagina.