Home - Intro


Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Nieuws:

Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 21 maart 2016 in Enschede is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2016 uitgereikt.

De winnaars zijn:

Beste lessenserie eerstegraads:

Rianne Brink (ILO Universiteit van Amsterdam)

Beste onderzoek eerstegraads:

Chaniz Biervliet (Universiteit Utrecht)

Beste lessenserie/onderzoek tweedegraads:

Hennelien Stoorvogel (Hogeschool van Amsterdam)


de onderzoeken en lessenseries van deze studenten vind je onder good practices Nascholing maatschappijwetenschappen: het nieuwe examenprogramma HAVO en VWO.

Lees verder voor meer informatie.

 

             -